Cement

חברת אלפא

מנהור והתזת בטון 

פיתוח תשתיות, מנהרות, בניה והתזת בטונים.

התחומים שלנו

Blue Background

קצת מהפרויקטים האחרונים שלנו 

Blue Background

תמונות מהפרויקטים שלנו

משרד התיירות/ מועצה ראש פינה/ נציג תורמים

תכנון וביצוע מנהרה ופיר מעלית כולל כריה ותמוך זמני וקבוע - ראש פינה. 

מתכנן מנהור אינג' ארנון רוזן

עבודה במחזוריות של 24 שעות

כרייה, מיקום סבכות קבועות וברזל, התזה בלילה.

משרד התיירות.png
מועצה מקומית ראש פינה.png
בניית ארובה.jpg

בין לקוחותינו